9/20/2560

สามัคคี ประกันภัย

สามัคคี ประกันภัย บริษัทในเครือ เอซกรุ๊ป ก่อตั้งขึ้นเมื่อปีพ.ศ. 2490 บริษัทประกันภัยที่มีขนาดใหญ่และแข็งแกร่ง  ด้วยสำนักงานใน 54 ประเทศทั่วโลก ประกันภัยหลายประเภท เช่น การประกันภัยทรัพย์สินส่วนบุคคล, ประกันภัยสุขภาพ, ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด การประกันภัยรถยนต์, การประกันภัยเชิงพาณิชย์, ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ., การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2, การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 2+,  การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3, การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ ประเภท 3+ คุ้มค่า อุ่นใจ, ประกันภัยผลประโยชน์เพิ่มเติมจากอุบัติเหตุการใช้รถยนต์

รวมถึงรับประกันภัยต่อและประกันชีวิต แก่ลูกค้าหลายกลุ่ม โดยมีพนักงานทั่วโลกกว่า 20,000 คน  โดยมีความโดดเด่นด้วยผลิตภัณฑ์ประกันภัยที่หลากหลายและบริการที่เต็มเปี่ยมไปด้วยคุณภาพ ตลอดจนมีเสถียรภาพทางด้านการเงินที่แข็งแกร่ง พร้อมกับเชี่ยวชาญในการรับประกันภัย รวมถึงการจัดการสินไหมทดแทน กลุ่มบริษัทดำเนินงานประกันภัยของเอซ กรุ๊ป ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือทางด้านความมั่นคง และทั้งหมดนี้ สามัคคีประกันภัย ในการนำเสนอประกันรถยนต์ ที่คุ้มค่าที่สุด พร้อมกับราคาดีที่สุด  โดยในปัจจุบัน สามัคคี ประกันภัย เปลี่ยนชื่อเป็น ชับบ์สามัคคีประกันภัย

สามัคคี ประกันภัย บริษัทประกันภัยชั้นนำที่ได้รับความไว้วางใจและความพึงพอใจ ในระดับสูงสุดจากลูกค้า ผู้ถือหุ้น และ พนักงาน โดยยึดหลักธรรมาภิบาล สามัคคี ประกันภัย เป็นหนึ่งในบริษัทประกันภัยชั้นนำที่มีความน่าเชื่อถือ หลากหลายรูปแบบเพื่อตอบโจทย์ความต้องการที่แตกต่างกันออกไป ไม่นับว่าเป็นรถใหม่ รถเก่า ต้องการความคุ้มครอง ครอบคลุม คุ้มค่า ที่สุด ระดับใด สามารถเลือกได้ สามัคคี ประกันภัย จำนวนอู่ 520 อู่  กับ 12 สาขา พร้อมกับมีช่องทางการขายหลักผ่านธนาคาร ตัวแทนนายหน้าประกันวินาศภัย และเครือข่ายสาขาของบริษัทฯ
บริษัท สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่บริษัท สามัคคี ประกันภัย  2/4 อาคารสามัคคีประกันภัย ชั้น 12 อาคารนอร์ธปาร์ค แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์ สามัคคี ประกันภัย   0-2555-9100  Fax 0-2955-0150 - 1, 0205
เว็บไซต์สามัคคี ประกันภัย  www.samaggi.co.th

อีเมล์สามัคคี ประกันภัย  samaggi@samaggi.co.th

9/19/2560

ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย

บริษัทรับประกันวินาศภัย ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย  เป็นบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมั่นคงทางการเงินและปกป้องการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร และทีมงานบริหาร ได้เข้ามาบริหารใน บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือน มกราคม 2552 โดยที่มีทุนจดทะเบียน 505 ล้านบาท เป็นการชำระแบบเต็มจำนวน 

ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย  บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองในการรับประกันวินาศภัยหลายชนิด คือ การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับ, การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ, การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันภัยสุขภาพ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยทรัพย์สิน, การประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยขนส่ง และอีกหลากหลายประกันภัย


ปณิธานที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพ เน้นการบริหารอย่างเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ รักษาสิทธิประโยชน์ สนับสนุนการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในปัจจุบันหลายคนคงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ ปัญหาการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นวงเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทลุกลามเป็นลูกโซ่ ส่งผลกับบริษัทประกันภัยในเครือ 2 บริษัท  บมจ.สหประกันชีวิต และบมจ. ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย  คปภ. ได้สั่งหยุดรับประกันชั่วคราวอยู่เพราะทำผิดข้อกฎหมายหลายกระทงโดยให้เวลาแก้ไข วันที่ 17 ก.ค. 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว สามารถให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายเดิมได้ตามปกติ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ได้

ข้อมูลจาก บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 411 อาคาร U Tower ชั้น 1,6,7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


โทรศัพท์  02-7308399


9/18/2560

สหมงคลประกันภัย

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่สามารถรับประกันวินาศภัยทุกประเภททั้งรับประกันภัยรถยนต์ ภาคบังคับ (พ.ร.บ.) รับประกันภัยรถยนต์ ภาคสมัครใจ รวมถึงรับประกันอัคคีภัย รับประกันภัยขนส่งทางทะเลและสินค้า รับประกันภัยเบ็ดเตล็ด รับประกันภัยอิสรภาพ รับประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง รับประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล สหมงคลประกันภัย จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชน เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2555 และได้รับความไว้วางใจจากลูกค้าเสมอมา จวบจนถึงปัจจุบันบริษัทได้ให้บริการแก่ลูกค้ามาเป็นระยะเวลา 62 ปี


บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นองค์กรที่เติบโตอย่างมั่นคง มีความแข็งแกร่งทางการเงินและมีการบริการที่เป็นเลิศเพื่อให้ลูกค้าไว้วางใจ มาจวบจนถึงในปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท สหมงคลประกันภัย ไม่ได้มีแค่ ประกันภัยรถยนต์(ภาคบังคับ)  และ การประกันภัยรถยนต์(ภาคสมัครใจ) เพียงอย่างเดียว  ยังคงมี การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยเบ็ดเตล็ด, การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, การประกันภัยอิสรภาพ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยอุบัติเหตุการเดินทาง และประกันภัยชนิดอื่นๆ ส่วนทางด้านประกันภัยซุปเปอร์ 2 ถูกใจ,  ประกันภัยซุปเปอร์ 3 ถูกใจ, ประกันภัยซุปเปอร์ 2, ประกันภัยซุปเปอร์ 3, ประกันภัยประเภท 3 รวม พรบ. (รถเก๋ง), ประกันภัยประเภท 3 รวม พรบ. (รถกระบะ), ประกันภัยซุปเปอร์เซฟ 2, ประกันภัยซุปเปอร์เซฟ 3, ประกันภัย 3 เอ็กซ์ตร้า, ประกันภัยรถข้าราชการ และประกันชนิดอื่นๆอีก

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด (มหาชน) นับว่าเป็นอีกบริษัทประกันภัยที่มีมาอย่างยาวนาน แม้ชื่อเสียงจะไม่โด่งดัง เลื่องลือมากนัก แต่ก็เป็นบริษัทประกันภัยที่น่าเชื่อถือ อีกบริษัทหนึ่งเลยก็ว่าได้

บริษัท สหมงคลประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ 259 ถนนราชวงศ์ แขวงจักรวรรดิ์ เขตสัมพันธวงศ์ กรุงเทพมหานคร 10100
Tel. 02-221-4373, 0-2222-9391, 0-2223-219
แฟกซ์ 0-2622-6621, 0-2225-1623


เว็บไซต์ www.upp.co.th  อีเมล์ itcenter@upp.co.th

9/17/2560

เทเวศประกันภัย


บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน) เริ่มแรกมีพนักงานบริษัทเพียงแค่ 5 คนเท่านั้นเพราะทำงานเสมือนเป็นส่วนหนึ่งของหน่วยงานของสำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ในตลอดระยะเวลา กว่า 60 ปี   เมื่อวันที่ 30 พฤศจิกายน 2530 โดย บริษัท เทเวศประกันภัย   ได้ย้ายที่อยู่มาอยู่ที่ ณ อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง กรุงเทพมหานคร 10200 สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ 98.54% เป็นผู้ถือหุ้นใหญ่
รูปภาพจาก บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริการ ประกันวินาศภัยที่ครบทุกประเภท หรือการเติบโตทางธุรกิจที่ได้เพิ่มทุนจดทะเบียนและเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ทำหน้าที่บริการโดยยึดหลัก บรรษัทภิบาล บริหารงานด้วยความเป็นธรรม โปร่งใส และตรวจสอบใด้ เทเวศประกันภัย จึงเป็นบริษัทประกันภัยที่ได้รับความ เชื่อถือและไว้วางใจอย่างสูง ทั้งจากผู้ถือหุ้น คู่ค้า ตลอดจนลูกค้าทุกกลุ่ม  บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด วัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ในระยะแรก ๆ คือ การประกันภัยอัคคีภัยทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ ต่อมายังได้ขยายกิจการรับประกันภัยอัคคีภัยทั่วไปในปัจจุบันด้วย

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด มีจำนวนสาขาทั่วประเทศ13 แห่ง  สำนักงาน/สาขาย่อย 6 แห่ง โดยมีผลิตภัณฑ์และบริการที่ครอบคลุมหลายอย่างทั้ง ประกันภัยรถยนต์, ประกันอัคคีภัย, ประกันภัยทางทะเล,ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยมะเร็ง, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันสุขภาพ, ประกันภัยกอล์ฟ, ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด  ประกันภัยรถยนต์ที่เหมาะกับไลฟ์สไตล์ ประกันภัยรถยนต์หลากหลายชั้น คุ้มครองครบทุกความต้องการ คุ้มค่าทุกราคา ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 ++, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ++, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 ถือว่าเป็นบริษัทประกันภัยที่มั่นคงและน่าเชื่อถือ ไว้ใจได้ อีกบริษัทนึงเลยทีเดียว

บริษัท เทเวศประกันภัย จำกัด
ที่อยู่ : 97, 99 อาคารเทเวศประกันภัย ถนนราชดำเนินกลาง เขตพระนคร กรุงเทพ 10200
โทรศัพท์ : 0-2670-4444
โทรสาร : 0-2629-1080
เว็บไซต์ : http://www.deves.co.th


9/16/2560

แอกซ่าประกันภัย

กลุ่มแอกซ่า ผู้นำในการบริหารทางการเงินระดับโลกที่ถูกตั้งกำเนิดในทวีปยุโรปภายใต้แบรนด์ แอกซ่า มาตั้งแต่ปี 2528 เป็นแบรนด์ประกันภัยอันดับ 1 ของโลก ที่ครองแชมป์มากถึง 7 ปีซ้อน โดยการจัดอันดับจาก Interbrand บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน) ก่อตั้งขึ้นในเดือนพฤษภาคม 2533 โดยการร่วมทุนระหว่างกลุ่มแอกซ่าและธนาคารชั้นนำ 2 แห่ง คือ ธนาคาร ยูโอบี จำกัด (มหาชน) และธนาคารทิสโก้ จำกัด (มหาชน)

แอกซ่าประกันภัย นอกจากให้บริการด้านประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 1, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 2 พลัส, ประกันภัยรถยนต์ชั้น 3 และ 3 พลัส, ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยการเดินทาง,ประกันภัยสุขภาพ, ประกันภัยบ้านและคอนโด, ประกันธุรกิจเอสเอ็มอี, ประกันภัยสุขภาพรายกลุ่ม, ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล พร้อมให้ความช่วยเหลือตลอด 24 ชั่วโมง ศูนย์บริการและอู่ซ่อม จำนวนอู่  457 อู่  ในเครือที่ได้รับมาตรฐานการซ่อม กระจายอยู่ทั่วทุกหนแห่ง สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่กรุงเทพฯ และมีสาขา 10 แห่ง กระจายอยู่ทั่วประเทศ คือ เชียงใหม่ นครสวรรค์ ขอนแก่น ชลบุรี พัทยา สุราษฎร์ธานี หาดใหญ่ ภูเก็ต หัวหิน และ สมุย พร้อมสแตนบายยามเกิดเหตุฉุกเฉิน

แอกซ่าประกันภัยมีการขยายตัวและเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องขึ้นเรื่อยๆ  ด้วยแรงสนับสนุนจากกลุ่มผู้ถือหุ้นพันธมิตรทางธุรกิจ คู่ค้า ตัวแทนประกันภัย บริษัทนายหน้าประกันภัย และทีสำคัญสูงสุดคือ จำนวนลูกค้าที่พอใจในผลิตภัณฑ์ สำหรับแอกซ่าประกันภัย ส่วนตัวแล้วทางผู้เขียนชอบประกันเดินทางจาก แอกซ่าประกันภัยเป็นประกันเดินทางที่มีความคุ้มครองที่ครอบคลุม ไม่ว่าคุณจะเดินทางท่องเที่ยวไปยังมุมไหนของโลก สามารถเลือกได้ตามที่ต้องการ ทั้งแบบเที่ยวเดียว หรือรายปี สามารถเป็นตัวประกันที่ซื้อความอุ่นใจได้ดีเลยทีเดียว

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่  1168/67 ชั้น 23 ซี อาคารลุมพินีทาวเวอร์ ถนนพระราม 4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาธร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์  0-2679-7600     อีเมล์ axathai@axa-insurance.co.th

เว็บไซต์  www.axa.co.th 

9/15/2560

ฟีนิกซ์ ประกันภัย

ฟีนิกซ์ประกันภัย เดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกอบวินาศภัยได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม) เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีระบบงาน และผลิตภัณฑ์ ตอบสนองตรงใจ ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้า ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับสากล และดำเนินการแปรสภาพเข้าสู่มหาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ฟีนิกซ์ประกันภัย ให้บริการรับประกันรถยนต์ และประกันแบบอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ ประกันอัคคีภัย, ประกันอัคคีภัยสำหรับตัวอาคาร, ประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สิน, ประกันธุรกิจหยุดชะงัก,  ประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยตัวสินค้า, ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล, ประกันภัยขนส่งในประเทศ, ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยการค้ำประกันการทำงาน, ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด, ประกันการโจรกรรม, ประกันสำหรับเงิน, ประกันอิสรภาพ, ประกันภัยการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันอิสรภาพ, ประกันภัยขนส่ง, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ฟีนิกซ์ประกันภัย เปิดให้บริการสายด่วน แจ้งเคลมตลอด 24 ชม. พร้อมข้อมูล อู่ซ่อมรถ ศูนย์อะไหล่ และสถานพยาบาลในเครือ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีบริการรถพยาบาล เพื่อนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เป็นบริษัทประกันภัยใหม่ทีมีความมั่นคงตามมาตรฐานใหม่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4-4/1อาคารชโลบล ซ.พระรามเก้า 43 ถ.เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. 0-2290-0544  Fax 0-2720-1128-9
www.phoenix-ins.co.th


9/14/2560

โตเกียวมารีน ประกันภัย


บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ก่อตั้งและมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 130 ปี มีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2422  และในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด พ.ศ. 2495  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด  ผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัย พ.ศ.  2553 ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับโตเกียวมารีนมากว่า 40 ปี ประกันภัยศรีเมือง จึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย  โตเกียวมารีนดำเนินธุรกิจกว่า 38 ประเทศ เช่น ฮ่องกง, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, ไต้หวัน จีน และเวียดนาม และยังคงขยายขึ้นไปเรื่อย ๆ ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการและดูแลลูกค้า ให้ดียิ่งขึ้น โดย ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าและเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

โตเกียวมารีนประกันภัย มีสาขา 24 สาขา อู่ในเครือ 312 อู่  กลุ่มโตเกียวมารีนประกันภัยได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในบรรดาบริษัทผู้รับประกันและมีชื่อเสียง การันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลบริษัทประกันภัยทั่วไปแห่งปี - Asian Insurance Review ประจำปี 2551 และ 2555  มีจำนวนอู่ 189 อู่

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยวิศวกรรม, ประกันภัยชดเชยสำหรับคนงาน, ประกันภัยโจรกรรม, ประกันภัยความซื่อสัตย์ ประเภทคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life), ประเภทสะสมทรัพย์ (Endowment), ประเภทบำนาญ (Pension & Annuity),  ประเภทชั่วระยะเวลา (Term), ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันธุรกิจ ลูกค้าท่านใดสนใจทำประกันกับ โตเกียวมารีน  สามารถติดต่อได้ตามข้อูลด้านล่าง

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 8:30 น. - 16:45 น.
โทรศัพท์ : 02-881-1888
อีเมล์ info@tokiomarine.co.th
เว็บไซต์ https://www.tokiomarine.com

บริษัทประกันภัย

ประกันภัย เทสโก้ โลตัส