ประกันภัยสวัสดิการพนักงาน เสียงเรียกร้องที่ควรฟัง

การประกันภัยสวัสดิการพนักงาน สิ่งจำเป็นของพนักงานและผู้ประกอบการบริษัทประกันภัยที่มีความเชี่ยวชาญและเป็นที่ปรึกษาด้านสวัสดิการพนักงานก็มีเพียงไม่กี่บริษัทเท่านั้นในปัจจุบัน หากว่ามีการจัดทำแผนประกันภัยเพื่อตอบโจทย์ความต้องการในทุกขนาดของธุรกิจ โดยเริ่มจากการให้ความสำคัญต่อการรับฟังเสียงจากลูกค้า เพื่อทีจะได้เข้าใจและนำไปปรับปรุง เปลี่ยนแปลง พัฒนา ในทุกความต้องการอย่างแท้จริง และสามารถส่งมอบประสบการณ์ดีๆ ในแผนประกันภัยสวัสดิการสำหรับพนักงานที่คุ้มค่าที่สุดได้

ทางบริษัทประกันธุรกิจพร้อมเป็นที่ปรึกษาและให้คำแนะนำในแผนประกันภัยอื่นๆ เพิ่มเติม  เช่น แผนประกันสุขภาพกลุ่ม แผนประกันภัยธุรกิจ แผนประกันภัยสำหรับผู้บริหารต่างชาติ หรือประกันภัยสวัสดิการแบบยืดหยุ่น ผลประโยชน์ความคุ้มครองทั้งภายในประเทศ ระดับภูมิภาคหรือทั่วโลก ลูกค้าของเราจะได้รับประโยชน์จากการจัดทำแผนประกันภัยจากเราอย่างแท้จริง อีกทั้งสามารถลดความเสี่ยงและเงื่อนไขที่ซับซ้อนหรือขัดแย้งกันในแต่ละกรมธรรม์ย่อยลงได้


ทางบริษัท ประกันธุรกิจ จะมีแผนการประกันภัยหลาากหลายรูปแบบ
1.ประกันภัยเดินทางสำหรับธุรกิจ
2.ประกันสุขภาพกลุ่ม
3.ประกันสำหรับผู้บริหารต่างชาติ
4.ประกันชีวิตกลุ่ม
5.ประกันภัยกลุ่มภาคสมัครใจ
6.ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคลกลุ่ม
7.ประกันภัยสวัสดิการแผนยืดหยุ่น

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.