แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ

แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ เป็นบริษัทประกันภัยชั้นนำ ที่มากด้วยประสบการณ์มากกว่า 65 ปี ในด้านการรับประกันสุขภาพ และการประกันภัยการเดินทางในภูมิภาคเอเชีย ในปี พ.ศ.2523  ทางบริษัทได้จัดตั้ง บลูครอส ประเทศไทย และบริษัทนี้ได้ถูกซื้อไปโดยบริษัท บูพา ประกันสุขภาพ ในปี พ.ศ.2539 จากนั้นในปี พ.ศ. 2544 บริษัทฯได้กลับมาตั้งในประเทศไทยอีกครั้งในชื่อว่า  บริษัท เมด-ชัวร์ เซอร์วิสเซส โดยเข้าร่วมเป็นหุ้นส่วนกับ บริษัทนำสิน ประกันภัย  ทางด้านการบริหารงานและนโยบายเกี่ยวกับการประกันสุขภาพ และ ประกันการเดินทาง เป็นครั้งแรก และในปี พ.ศ.  2548 ทางบริษัทได้เข้าร่วมกับ แอลเอ็มจี ประกันภัย โดยได้ดำเนินกิจการภายใต้ชื่อว่า แอลเอ็มจี แปซิฟิค เฮ้ลท์แคร์ และได้จดทะเบียนเป็นบริษัทประกันสุขภาพ และ ประกันเดินทาง และ ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล รายล่าสุดในประเทศไทย และมีประสบการณ์ที่โดดเด่นที่สุด ด้านการรับประกันสุขภาพในประเทศไทย โดยเป็นผู้อยู่เบื้องหลัง แอลเอ็มจี แปซิฟิค ในด้านการบริหารงานประกันสุขภาพและประกันเดินทาง ตั้งแต่ปี พ.ศ.2548

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ มีอยู่หลากหลายเพื่อความครอบคลุมในการทำ  ประกันสุขภาพแบบกลุ่ม ความอุ่นใจกับพนักงานในกรณีที่เกิดอุบัติเหตุ การเจ็บป่วยหรือทุพพลภาพ พนักงานจะได้รับความคุ้มครองอย่างครบถ้วนและเหมาะสม จากประสบการณ์ที่ยาวนาน ทำให้เรามีความเชี่ยวชาญในการช่วยให้บริษัทต่างๆ วางแผนและบริหารจัดการแผนสวัสดิการของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ ไม่ว่าจะเป็นธุรกิจขนาดย่อมหรือองค์กรระหว่างประเทศขนาดใหญ่ที่มีพนักงานหลายพันคนที่มีสาขาอยู่ทั่วไป โดยเราสามารถนำเสนอแผนความคุ้มครองสุขภาพพนักงานสำหรับ กลุ่มธุรกิจขนาดเล็ก กลุ่มธุรกิจขนาดใหญ่ หรือว่าแบบประกันสุขภาพ แผนประกันสุขภาพที่คุ้มครองมากที่สุดแผนหนึ่งในตลาด เราคุ้มครองท่าน 24 ชั่วโมงทั่วโลกด้วยวงเงินความคุ้มครองที่สูงเพียงพอสำหรับค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลตามความเป็นจริงที่เกิดขึ้นโดยครอบคลุมการรักษาแบบผู้ป่วยใน
บริษัท แปซิฟิค ครอส ประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 152 อาคารชาเตอร์ สแควร์ ชั้นที่ 21 ถ.สาทรเหนือ ต.สีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 02-401-9189
 แฟกซ์ 02-401-9187
อีเมล์ contactus@th.pacificcrosshealth.com

เว็บไซต์  http://www.pacificcrosshealth.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.