บริษัท คูเนีย ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด

บริษัท คูเนีย ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด  ได้เปลี่ยนชื่อ บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  ในวันที่ 18  กันยายน พ.ศ. 2555 และได้เปลี่ยนเป็นบริษัทจำกัดมหาชนเพื่อให้สอดคล้องกับพระราชบัญญัติประกันวินาศภัย พ.ศ. 2551 เป็นบริษัทที่ก่อตั้งขึ้นในประเทศมาเลเซีย ประกอบธุรกิจหลักโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น ปัจจุบัน เคเอสเค ถือครองหุ้นทั้งหมดในบริษัท  Kurnia Insurans (Malaysia) Berhad หรือ “KIMB” ผู้นำธุรกิจประกันวินาศภัยในมาเลเซีย


ในปัจจุบัน เคเอสเค ประกันภัย  จำนวนสาขาทั่วประเทศ แห่ง  อู่ในเครือ 427 อู่ ตัวแทนจำหน่ายมากกว่า 1,000 คนและมีอู่คู่สัญญาอีกกว่า 400 แห่ง มีบุคลากรที่มีความสามารถและความชำนาญ ให้บริการอีกกว่า 200 คน และโรงพยาบาลคู่สัญญาประมาณ 200 แห่ง มีเครือข่ายตัวแทนที่แข็งแกร่งและครอบคลุมทั่วทั้งประเทศเพื่อรองรับและช่วยเหลือผู้ถือกรมธรรม์ ตัวแทนจะได้รับการอบรมและได้รับข้อมูลข่าวสารใหม่ๆ อยู่เสมอ เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งของคนไทยในการเลือกซื้อประกันวินาศภัย โดยจะ ให้บริการรับแจ้งอุบัติเหตุและให้ความช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง เมื่อเกิดอุบัติเหตุ ฝ่ายรับแจ้งอุบัติเหตุ พร้อมที่จะให้คำแนะนำและส่งพนักงานสำรวจภัยไปยังที่เกิดเหตุในทันที
ผลิตภัณฑ์ของ เคเอสเค ประกันภัย มี นำเสนอผลิตภัณฑ์ประกันภัย 2 ประเภทหลัก คือ ผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าบุคคล และผลิตภัณฑ์ลำหรับลูกค้าธุรกิจ ได้แก่ ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยสำหรับที่อยู่อาศัย, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด รวมถึงยังมีผลิตภัณฑ์สำหรับลูกค้าธุรกิจ ทางด้าน ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยทรัพย์สิน,  ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยพิบัติ, ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา, ประกันภัยการก่อสร้างและเครื่องจักร, ประกันภัยอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน, ประกันภัยเครื่องจักร, ประกันภัยความเสี่ยงภัยตามสัญญาว่าจ้าง, ประกันภัยการขนส่งสินค้า, ประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันภัยโจรกรรม, ประกันภัยสำหรับเงิน, ประกันภัยกระจก, ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน, ประกันภัยความรับผิดของนายจ้าง, ประกันภัยความซื่อสัตย์, ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันอัคคีภัยและภัยพิบัติสำหรับที่อยู่อาศัย


บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด
ที่อยู่ เคเอสเค ประกันภัย  :
849 อาคารวรวัฒน์ ชั้น 9-10 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กทมฯ 10500
โทร เคเอสเค ประกันภัย  : 02-635-1555
Fax เคเอสเค ประกันภัย  : 02-635-1298-9
ขอบคุณข้อมูล และรุปภาพ จากเว็บไซต์ เคเอสเค ประกันภัย  : http://www.kskinsurance.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.