กมล ประกันภัย

บริษัทประกันภัยของไทย กมล ประกันภัย เป็นบริษัทที่กำลังเติบโตสู่ธุรกิจประกันภัยอย่างมั่นคง ด้วยการดำเนินธุรกิจประกันภัย ตามหลักธรรมาภิบาล และสร้างสรรค์นวัตกรรมการประกันภัยรูปแบบใหม่อย่างไม่หยุดนิ่ง มาพร้อมกับวิสัยทัศน์ของบริษัท คือ การพัฒนาการบริหารงาน การบริการและการประกันภัยรูปแบบเชิงสร้างสรรค์ที่จะเป็นหลักประกันความมั่นคงของทรัพย์สินและชีวิตคนไทย สู่วงการประกันภัย

ในปี พ.ศ. 2516 จดทะเบียนก่อตั้งบริษัท กมลสุโกศลประกันภัย จำกัด ด้วยทุนจดทะเบียน 55 ล้านบาท และถัดมาในปี พ.ศ. 2548 -2551 นักลงทุน เข้ามาบริหารจัดการ จดทะเบียนแปรสภาพเป็นบริษัท มหาชนจำกัด เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท กมลประกันภัยจำกัด (มหาชน)  ด้วยทุนที่เพิ่มขึ้น  150 ล้านบาท  ธุรกิจเติบโตต่อเนื่องและได้ พัฒนาสินค้าและบริการใหม่ๆ ออกสู่ตลาดเพิ่มขึ้น
ต่อมาในเดือนกันยายน 2552 ปรับโครงสร้าง ผู้ถือหุ้นและเพิ่มทุนโดยกลุ่มผู้ถือหุ้นใหม่ นายสุวรรณ โชตชวเลิศ ร่วมกับ กลุ่มสหกรณ์แท็กซี่และดีลเลอร์รถยนต์ซึ่งเป็นกลุ่มธุรกิจ  ในธุรกิจประกันภัย   เพิ่มทุนจดทะเบียนเป็น 450 ล้านบาท  จึงทำให้เงินกองทุน สูงเกินค่ามาตรฐานของ เงินกองทุนที่กฎหมายกำหนด จึงเป็นการสร้างความมั่นใจ ให้แก่ลูกค้าอีกทางหนึ่งด้วย
และในปัจจุบัน คปภ. สั่งให้ กมลประกันภัย  หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558 หลังเงินกองทุนไม่ครบตามที่กฎหมายกำหนด คณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.) เปิดเผยผลการประชุม ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สั่งให้  กมลประกันภัย  หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ย. 2558 เนื่องด้วย ดำรงเงินกองทุนไม่ครบถ้วนตามที่กฎหมายกำหนด

ต่อมาเมื่อวันที่ 1 มกราคม 2559 ได้มีกลุ่มทุน เข้าซื้อกิจการของบริษัทจากกลุ่มผู้ถือหุ้นเดิมไว้ทั้งหมดและได้ดำเนินการเพิ่มทุนอีกจำนวน 150 ล้านบาท  ได้ทำการจดทะเบียนเปลี่ยนชื่อเป็น  บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน)  และล่าสุด จากคำสั่ง คปภ. ลงวันที่ 28 เมษายน 2560 ให้บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน)  หยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว  เนื่องจากบริษัท สัจจะประกันภัย มีฐานะทางการเงินหรือการดำเนินงานอันเป็นเหตุให้เกิดความเสียหายแก่ผู้เอาประกัน

ขอบคุณข้อมูลจาก บริษัท กมลประกันภัย จำกัด (มหาชน) และ บริษัท สัจจะประกันภัย จำกัด(มหาชน) 
สำนักงานใหญ่ กมลประกันภัย  421, 423 ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
โทรศัพท์ กมลประกันภัย  0-2502-2999 Fax : 0-2502-2955

เว็บไซต์ กมลประกันภัย  www.kamolinsurance.com , sajjainsurance.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.