ประกันภัย บริษัทสินมั่นคงประกันภัย

บริษัท สินมั่นคงประกันภัย ถือว่าเป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจทางด้านประกันวินาศภัยเป็นหลัก  โดยได้เริ่มเปิดธุรกิจประกันภัยที่ให้บริการตั้งแต่ 27 มกราคม 2494 ด้วยเงินทุนจดทะเบียนเริ่มแรกถึง 2 ล้านบาท ภายใต้แบรนด์ บริษัท บ้วนฮงเซ้งประกันภัย จำกัด ซึ่งต่อมาในภายหลังนั้นได้ทำการเปลี่ยนชื่อไปเป็น บริษัท สินมั่นคงประกันภัย จำกัด (มหาชน)


บริษัท สินมั่นคงประกันภัย เป็นบริษัทประกันวินาศภัย ที่รับประกันรถยนต์เป็นหลักและนับว่าเป็นบริษัทแรกที่ได้รับความไว้วางใจ ให้จดทะเบียนภายในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ปัจจุบันจัดอยู่ในสี่อันดับแรกของบริษัทที่มีเบี้ยประกันภัยรับสูงสุด เปิดให้บริการมาแล้ว 66 ปี เน้นทำตลาดด้านประกันภัยรถยนต์ และเน้นประชาสัมพันธ์ผ่านทางโทรทัศน์  และได้นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านประกันวินาศภัยหลากหลายรูปแบบดังนี้ 

การประกันภัยทางรถยนต์ บริษัทสินมั่นคงประกันภัย เน้นรับประกันรถยนต์เป็นตัวหลัก มีส่วนแบ่งการตลาดเป็นอันดับต้นๆ ของประเทศไทย ลูกค้าสามารถทำได้ทั้งประกันภัยบังคับ (พรบ รถยนต์) และภาคสมัครใจ พร้อมมีหลากหลายชั้น และหลากหลายรูปแบบ ตั้งแต่ ประกันภัยรถยนต์ตามไมล์ หรือประกันภัยรถยนต์ซ่อมศูนย์  มีจุดแข็งที่บริการเคลมเร็ว และซ่อมเร็ว เป็นต้น

ทางบริษัทสินมั่นคงประกันภัย ยินดีให้ความช่วยเหลือลูกค้าตลอดระยะเวลา 24 ชั่วโมง ผ่านทาง Call Center และช่องทางต่างๆ อีกหลายช่อง ในขณะเดียวกันสินมั่นคงประกันภัยก็ยังมีอู่ที่พร้อมให้บริการในเครือมากกว่า 400 แห่งทั่วประเทศไทย โดยทุกอู่เป็นเครือข่ายที่มีมาตรฐานระดับประเทศและท่านสามารถวางใจได้ พร้อมโรงพยาบาลพันธมิตรทั่วประเทศไทยในกรณีเข้ารับการรักษา

การประกันภัยทางทะเลและขนส่ง บริการประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ คุ้มครองทั้งความเสียหายที่เกิดต่อตัวเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ และทางรถไฟ  เช่น ภัยจากพายุหนัก เรือชน เป็นต้น หรือประกันการขนส่งสินค้า คุ้มครองสินค้าที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง ตามเงื่อนไข เช่น อาหาร หรือวัตถุดิบที่สามารถหมดอายุหรือเสียได้

การประกันอัคคีภัย สำหรับบ้านที่อยู่อาศัย ที่ให้ความคุ้มครองทั้งทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย  สังหา และ อสังหาริมทรัพย์ ทั้งทรัพย์สินที่มีรูปร่าง และไม่มีรูปร่าง ทั้งหมด ที่อาจเกิดความสูญเสียหรือเสียหายจากเหตุเพลิงไหม้เป็นหลักได้

การประกันภัยเบ็ดเตล็ด ให้ความคุ้มครองต่อความสูญเสียหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยอื่น ๆ  นอกเหนือจากการคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย กรมธรรม์ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง กรมธรรม์ประกันรถยนต์ และกรมธรรม์ประกันชีวิต บริษัทสินมั่นคงประกันภัยได้เพิ่มทุนอย่างสม่ำเสมอเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจประกันภัย ปัจจุบันบริษัทฯมีทุนจดทะเบียน 200 ล้านบาท


ติดต่อ สินมั่นคงประกันภัย

โทรศัพท์สินมั่นคงประกันภัย    0-2378-7000 ต่อ 8121-2


เว็บไซต์สินมั่นคงประกันภัย   https://www.smk.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.