เอเชีย ประกันภัย

บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)  เริ่มก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ. 2493 เอเชีย ประกันภัย เป็นประกันภัยของกลุ่มธนาคารเอเชียทรัสต์   ด้วยเงินทุนที่ชำระแล้ว 30 ล้านบาท และเมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2556 ทางบริษัทเอเชียประกันภัย 1950 ได้จดทะเบียนแปรเปลี่ยนสภาพเป็นบริษัทมหาชน บริษัทเอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)สำหรับการก้าวสู่ต่อไปที่ยิ่งใหญ่ และมั่นคง

เอเชีย ประกันภัย ถือว่าเป็น ผู้สร้างนวัตกรรมใหม่สินค้าใหม่พร้อมเพิ่มคุณค่าในกรมธรรม์เพื่อมอบสิ่งที่ดีที่สุดแก่ลูกค้า เรื่อง แพกเกจประกันภัยรถยนต์ใหม่ๆ ในท้องตลาด เป็นเจ้าแรกที่คิดค้นกรมธรรม์ 3+,  ประกันประเภท 2+ , กรมธรรม์ "กันชน" ซึ่งเป็นลิขสิทธิ์ ของเอเชียประกันภัย เจ้าเดียว, กรมธรรม์ประกันภัย 3+ สำหรับรถจักรยานยนต์  ให้เป็นที่รู้จักกันทั่วของวงการประกันภัย  มีแผนการตลาดที่โดดเด่นและเทคโนโลยีอำนวยความสะดวก, มีความน่าเชื่อถือเรื่อง การจ่ายค่าสินไหมทดแทน เพราะมีเบี้ยกองทุนสำรองตามกำหนดของ คปภ., ออกกรมธรรม์ได้รวดเร็ว, มีผลิตภัณฑ์ที่หลากหลาย ตอบโจทย์ความต้องการของผู้เอาประกัน จำนวนอู่ในเครือ 1297 อู่ และมีสาขาอีก 4 สาขา มีเป้าหมายที่จะขยายพื้นที่ศูนย์บริการเพิ่มขึ้นอีก 680 สาขาทั่วประเทศ  ครอบคลุมทุกพื้นที่และความต้องการการใช้งานของลูกค้า เพื่อรองรับการให้บริการด้วยความถึงพร้อมในระดับมาตรฐานสากลเอเชีย ประกันภัย
 ให้บริการรับประกันวินาศภัยทุกประเภทการรับประกันภัยรถยนต์เป็นหลัก ซึ่งมีทั้งภาคบังคับและภาคสมัครใจ, ประกัน 3+ สบายสงกรานต์ประกันธุรกิจประกันภัยรถจักรยานยนต์ 2 พลัส และ 3 พลัส, ประกันอัคคีภัย, การประกันภัยทางทะเลและการขนส่ง และการประกันภัยเบ็ดเตล็ด เช่น การประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันภัย ผู้เล่นกอล์ฟ เป็นต้น

ความคุ้มครองจาก เอเชีย ประกันภัย  ผู้เอาประกันภัย จากเอเชีย ประกันภัย  ถ้าขึ้นชื่อว่าเป็นประกันชั้น 1 แล้วจาก เอเชีย ประกันภัย  แล้ว ความเสียหายต่อชีวิต ร่างกาย หรือสุขภาพอนามัย รวมถึงความเสียหายต่อรถยนต์ของผู้เอาประกัน รวมถึงรถยนต์คันที่เกิดเหตุไฟไหม้ สูญหาย น้ำท่วม และการประกันตัวผู้ขับขี่จากเอเชียประกันภัย กรณีที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นแล้วนำไปสู่การฟ้องร้องเสียหาย เช่น เมาแล้วขับ จากความคุ้มครองข้างต้น จะเห็นได้ว่า เอเชีย ประกันภัย  รถยนต์ ประกันชั้น 1 เป็นความคุ้มครองที่ได้รับทั้งคนขับรถ คู่กรณี และคุ้มครองรถยนต์ เรียกได้ว่าครอบคลุมจนหาจากที่ไหนไม่ได้อีกแล้ว

ข้อมูลจากบริษัท เอเชียประกันภัย 1950 จำกัด (มหาชน)
สำนักงานใหญ่  
183 อาคารรีเจ้นท์เฮ้าส์ ชั้นที่ 12 ถ.ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพ 10330
โทรเอเชียประกันภัย  
02-869-3399   E-mail : care@asiainsurance.co.th
เว็บไซต์เอเชียประกันภัย
www.asiainsurance.co.th  

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.