บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)  เป็นบริษัทประกันภัยที่เป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัยชั้นนำแห่งเอเชีย เดิมรู้จักกันดีในชื่อของ บริษัทชับบ์ประกันภัย (ประเทศไทย) ประกันภัยยังคงรักษาพันธมิตรกับสถาบันระดับโลกที่มีประสิทธิภาพสูง เมื่อรวมกับความเชี่ยวชาญกับตลาดภายในประเทศ บริษัทประกันภัย สามารถนำเสนอทางเลือกอย่างชาญฉลาดให้กับธุรกิจประกันภัยของประเทศไทย

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย  มีผลิตภัณฑ์การประกันภัย หลากหลายรูปแบบออกแบบมาเพื่อตอบสนองกับความต้องการที่หลากหลายของลูกค้า เช่น การประกันภัยธุรกิจ เป็นประกันภัยสำหรับกลุ่มธุรกิจ บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย  เป็นทางเลือกสำหรับกลุ่มลูกค้าที่ดำเนินธุรกิจ เจ้าของกิจการ ผู้ดูแลกิจการต่างๆ โดยจะมีการจัดทำประกันภัยให้เหมาะกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย เพื่อเป็นการบริหารและลดความเสี่ยงภัย ภายใต้ภาวะการแข่งขันกันทางธุรกิจ รวมถึงการประกันภัยทางทะเล การประกันภัยทางการเงิน การประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพ การประกันภัยทรัพย์สินและการประกันภัยความรับผิดตามกฎหมาย ส่วนการประกันภัยทางการเงิน การประกันภัยทางการเงินจะมีทีมงานผู้ที่มีความเชี่ยวชาญ สามารถออกแบบการประกันภัยตามความต้องการของลูกค้าได้เป็นอย่างดี การประกันภัยทางการเงิน เช่น การประกันภัยความรับผิดสำหรับกรรมการและเจ้าหน้าที่บริหาร, การประกันภัยความรับผิดทางวิชาชีพ และ การประกันภัยทางอาชญากรรม เป็นต้น

กล่าวมาถึงตอนนี้แล้วก็ต้องพูดถึง การประกันอุบัติเหตุและสุขภาพ ของเอฟพีจีประกันภัย ได้จัดประกันภัยอุบัติเหตุกลุ่มให้แก่พนักงานของบริษัท โดยคุ้มครองตลอดเวลาทำการและนอกเวลาทำการ เพื่อความยืดหยุ่นและความปลอดภัยในการใช้ชีวิตปกติของคนทั่วไป ส่วนการประกันภัยรายบุคคล  บริษัทเอฟพีจีประกันภัย ด้านการประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล ได้ออกแบบกรมธรรม์การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคลสำหรับรายเดี่ยวหรือเป็นแบบครอบครัว โดยจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในกรณีบาดเจ็บจากอุบัติเหตุ ยังมีประกันภัยด้านอื่นๆอีกมากมายที่ทางเรายังไม่ได้กล่าวถึง สามารถหาอ่านข้อมูลเพิ่มเติม หรือ จะสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับประกันภัย สามารถติดต่อบริษัท เอฟพีจี ประกันภัย ได้ตามข้อมูลด้านล่าง

บริษัท เอฟพีจี ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 52 ธนิยะ พลาซ่า ชั้น 16 ถนนสีลม แขวงสุริยวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์ 0-2231-2640   แฟกซ์  0-2231-2653-4

เว็บไซต์  www.chubb.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.