โตเกียวมารีน ประกันภัย


บริษัท โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย จำกัด ก่อตั้งและมีประวัติศาสตร์มายาวนานกว่า 130 ปี มีจุดเริ่มต้นมาจากการก่อตั้งในประเทศญี่ปุ่นในปี พ.ศ. 2422  และในประเทศไทยก่อตั้งเมื่อวันที่ 26 มิถุนายน พ.ศ. 2489 ภายใต้ชื่อ บริษัท ฮั่วเซียง จำกัด พ.ศ. 2495  เปลี่ยนชื่อเป็น บริษัท ประกันภัยศรีเมือง จำกัด  ผลิตภัณฑ์และบริการหลากหลายชนิด ไม่ว่าจะเป็นประกันวินาศภัย พ.ศ.  2553 ด้วยความมั่นคงแข็งแกร่งระดับสากล ภายใต้ความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจกับโตเกียวมารีนมากว่า 40 ปี ประกันภัยศรีเมือง จึงได้ เปลี่ยนชื่อใหม่เป็น โตเกียวมารีนศรีเมืองประกันภัย  โตเกียวมารีนดำเนินธุรกิจกว่า 38 ประเทศ เช่น ฮ่องกง, สิงคโปร์, อินโดนีเซีย, อินเดีย, ออสเตรเลีย, ฟิลิปปินส์, มาเลเซีย, ไทย, ไต้หวัน จีน และเวียดนาม และยังคงขยายขึ้นไปเรื่อย ๆ ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการและดูแลลูกค้า ให้ดียิ่งขึ้น โดย ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าและเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

โตเกียวมารีนประกันภัย มีสาขา 24 สาขา อู่ในเครือ 312 อู่  กลุ่มโตเกียวมารีนประกันภัยได้รับการยอมรับว่าเป็นแบรนด์ญี่ปุ่นที่ดีที่สุดในบรรดาบริษัทผู้รับประกันและมีชื่อเสียง การันตีด้วยรางวัลต่าง ๆ เช่น รางวัลบริษัทประกันภัยทั่วไปแห่งปี - Asian Insurance Review ประจำปี 2551 และ 2555  มีจำนวนอู่ 189 อู่

ผลิตภัณฑ์ของบริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยวิศวกรรม, ประกันภัยชดเชยสำหรับคนงาน, ประกันภัยโจรกรรม, ประกันภัยความซื่อสัตย์ ประเภทคุ้มครองตลอดชีพ (Whole Life), ประเภทสะสมทรัพย์ (Endowment), ประเภทบำนาญ (Pension & Annuity),  ประเภทชั่วระยะเวลา (Term), ประเภทอุบัติเหตุส่วนบุคคล (PA) ประกันธุรกิจ ลูกค้าท่านใดสนใจทำประกันกับ โตเกียวมารีน  สามารถติดต่อได้ตามข้อูลด้านล่าง

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 1 อาคารเอ็มไพร์ ชั้น 40 ถนนสาทรใต้  แขวงยานนาวา เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
เวลาทำการ: วันจันทร์ถึงวันศุกร์: 8:30 น. - 16:45 น.
โทรศัพท์ : 02-881-1888
อีเมล์ info@tokiomarine.co.th
เว็บไซต์ https://www.tokiomarine.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.