อาคเนย์ประกันภัย

อาคเนย์ประกันภัย ก่อตั้งบริษัทประกันภัย  จึงเริ่มขึ้นโดยได้รับอนุญาต จากทางราชการให้ดำเนินกิจการเมื่อ วันที่  9  กรกฎาคม  พ.ศ. 2489 กับทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท  โดยใช้ชื่อว่า บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด   และมีชื่อภาษาอังกฤษว่า  The  South  East Insurance Company Limited

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด (มหาชน) บริษัทประกันวินาศภัย  ตระหนักถึงของความสำคัญของหลักการกำกับดูแลกิจการที่ดี Corporate Governance โดยยึดมั่นในการดำเนินธุรกิจด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส เป็นธรรม รับผิดชอบและระมัดระวัง พร้อมมุ่งมั่นส่งเสริมและพัฒนาบุคลากรให้มีความรอบรู้คู่คุณธรรม ปรับตัวทันต่อธุรกิจ และให้บริการด้วยใจ เหนือความคาดหมาย สรรค์สร้างนวัตกรรมในการให้บริการและบริหารความเสี่ยง เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้ใช้ บริการ โดยทาง อาคเนย์ประกันภัย มีประกันภัยให้เลือกหลากหลายรูปแบบ ประกันภัยรถยนต์, ประกันรถจักรยานยนต์, ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยโรคมะเร็ง, ประกันภัยอุบัติเหตุเดินทางประกันอัคคีภัย, ประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ


ทางด้านการชำระเงินค่าเบี้ยประกันภัย สะดวก สบาย ชำระเบี้ยประกันภัย ได้ทางออนไลน์ ด้วยบัตรเครดิต ทุกธนาคาร, ชำระเงินสดผ่านเคาเตอร์ธนาคาร ตู้ฝากเงินสด เครื่อง ATM ชำระป่านระบบโทรศัพท์ หรือถ้าหากสะดวกเดินทาง สามารถเข้ามาเพื่อจ่ายเงิน

ขอบคุณข้อมูลจาก อาคเนย์ประกันภัย

ที่อยู่ติดต่อ 315 อาคารอาคเนย์ ชั้นที่ จี ถึงชั้น 7 ถนนสีลม แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500โทรศัพท์อาคเนย์ประกันภัย 1726 ตั้งแต่เวลา 08:30 น. ถึง 17:00 น.ทุกวันทำการ
อีเมลอาคเนย์ประกันภัย
customercarecenter@seic.co.th
เว็บไซต์อาคเนย์ประกันภัย
 http://www.seic.co.th


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.