นวกิจประกันภัย

นวกิจประกันภัย หรือชื่อเต็ม บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ดำเนินกิจการโดยคนไทย ก่อตั้งขึ้นวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2476 นวกิจประกันภัย เป็นบริษัทรับประกันวินาศภัย แห่งแรกในย่านฝั่งธนบุรี  มีความมั่นคงทางด้านการเงิน มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในด้านการรับประกันวินาศภัยมากว่า 80 ปี มีทุนจดทะเบียน 330 ล้านบาท มีสาขาครอบคลุมทั่วประเทศ ทั้งในเขตปริมณฑลและภูมิภาค 28 แห่ง และได้รับรางวัลรางวัลบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น ประจำปี 2550-2552 ติดต่อกัน 3 ปีซ้อน โดยจัดขึ้นโดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย (คปภ.)


นวกิจประกันภัย เป็นบริษัทชั้นนำในธุรกิจประกันวินาศภัย ซึ่งเพียบพร้อมด้วยเครือข่าย บุคลากรที่มีคุณภาพ การบริการ และเทคโนโลยีที่เป็นเลิศ มีประกันหลากหลายรูปแบบตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการให้ได้มากที่สุด ทั้งประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ, ประกันภัยรถยนต์ 2+ คุ้มจริง, ประกันภัยรถยนต์ Special 2, ประกันภัยรถยนต์ 2 Exclusive, ประกันภัยรถยนต์ 3+ คุ้มจริง, ประกันภัยรถยนต์ Special 3, ประกันภัยรถยนต์ 3 Exclusive, ประกันรถยนต์ 3 Right, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3    นอกจากธุรกิจประกันภัยรถยนต์แล้ว ยังมีผลิตภัณฑ์ประกันภัยอย่างอื่นด้วย ประกันอัคคีภัยที่อยู่อาศัย, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันภัยสุขภาพ, ประกันภัยสุขภาพ Max 70, ประกันภัยมะเร็ง, ประกันภัยเดินทางต่างประเทศ, ประกันภัย 200, ประกันภัยอุบัติเหตุเพื่อคนพิการ, ประกันภัยนักเล่นกอล์ฟ, Personal Health Insurance (File and use) Long Stay Visa Scheme จุดเด่นอยู่ที่ มีรถใช้ระหว่างซ่อม เฉพาะรถเก๋งส่วนบุคคล ในกรณีที่ผู้เอาประกันเป็นฝ่ายถูก

นวกิจประกันภัย ดำเนินการในด้านการประกันวินาศภัย โดยให้ความคุ้มครองที่มีคุณค่าและคุณภาพ เพื่อประโยชน์ต่อผู้เอาประกันภัย พนักงาน ผู้ถือหุ้น และสังคมโดยทั่วไป คุ้มครองครบทุกความเสี่ยงภัยได้ ทั้งความรับผิดต่อชีวิต ร่างกาย หรืออนามัยของบุคคลภายนอก และ ผู้โดยสารในรถ ความรับผิดต่อทรัพย์สินบุคคลภายนอก ความเสียหายของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย การสูญหาย และไฟไหม้ของรถยนต์คันที่เอาประกันภัย


ข้อมูลจาก บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่นวกิจประกันภัย  สำนักงานใหญ่ ชั้น
25-27 อาคารสาธรนคร เลขที่ 100/48-55, 90/3-6 ถนนสาทรเหนือ แขวงสีลม เขตบางรัก กรุงเทพมหานคร 10500
โทรศัพท์นวกิจประกันภัย  Tel 0-2636-7900, 0-2238-5058 Fax 0-2636-7997-9
เว็บไซต์นวกิจประกันภัย  www.navakij.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.