บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน) จัดตั้งโดยคุณชิน โสภณพนิช ดำเนินเป็น บริษัทประกันภัยรถยนต์ เป็นบริษัทที่ดำเนินธุรกิจด้านการประกันวินาศภัยมา เมื่อวันที่ 15 เมษายนต์ พ.ศ. 2490 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท เอเซียพาณิชย์ประกันสรรพภัย จำกัด ด้วยเงินจดทะเบียนเริ่มแรกมากกว่า 5 ล้านบาท และได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น ได้เปลี่ยนชื่อมาเป็น บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)  ในปี 2507 บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด จำกัด (มหาชน)  ดำเนินธุรกิจมุ่งเน้นให้มีการเปิดเผยข้อมูลแก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกฝ่าย ไม่ว่าจะเป็น ผู้บริหารระดับสูง จนถึง ผู้วิเคราะห์ และ พนักงาน ตลอดจนประชาชนที่สนใจ สามารถมารับข้อมูลอย่างถูกต้องครบถ้วน การันตีด้วยรางวัลเกียรติยศบริษัทประกันวินาศภัยที่มีการบริหารงานดีเด่น อันดับ 1 สามปีต่อเนื่อง ถึง 2 ครั้ง ในปี 2545, 2546, 2547 และประจำปี 2552, 2553, 2554 โดยสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย ได้ดำเนินกิจการมาอย่างยาวนาน กว่า 68 ปี ทำให้มีความรู้ ความถนัด เชี่ยวชาญ เรื่องของการเคลม, บริการหลังการขาย หรืออื่นๆ มีสาขา อย่างมากมาย ในประเทศไทย จึงมั่นใจได้ว่า ลูกค้า สามารถติดต่อกับ กรุงเทพประกันภัย ได้อย่างง่ายดาย โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน)เป็นผู้ถือหุ้นหลัก และเป็นบริษัทประกันภัยภัยแห่งแรกในประเทศไทยและในภูมิภาคเอเชียที่ได้รับประกาศนียบัตรรับรองคุณภาพมาตรฐานสากล ISO 9000 : 1994 ด้านบริการประกันภัยยานยนต์  

ทางบริษัท กรุงเทพประกันภัยยังคงมีความพร้อมที่จะให้บริการประกันวินาศภัยอีกมากมายหลากหลายชนิด เช่น ประกันรถยนต์ แบ่งเป็น ประกันรถยนต์ชั้น 1, ประกันรถยนต์ 2+, ประกันรถยนต์ 3+, ประกันรถยนต์ชั้น 3 และ พ.ร.บ. รถยนต์, ประกันภัยการเดินทาง, ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยสุขภาพ, ประกันภัยสำหรับทรัพย์สินประกันภัยความรับผิด, ประกันความรับผิดวิชาชีพแพทย์ และยังมีข้อเสนอประกันวินาศภัยอื่นๆอีกมากมายที่มีผลตอบแทนและเงื่อนไขคุ้มค่า พร้อมทั้งบริการหลังการขายระดับพรีเมี่ยม บริการช่วยเหลือฉุกเฉินตลอด 24 ชั่วโมง, บริการ i-Claim ที่จะทำให้ทุกอุบัติเหตุเป็นเรื่องง่าย รวมไปจนถึง BKI Telematics ที่จะทำให้ทุกการขับขี่ไม่ต้องเสี่ยงภัย นับว่าเป็นตัวเลือกที่ดีของบริษัทประกันภัยอีกอย่างหนึ่ง

ข้อมูลจาก บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่:25 ถนนสาทรใต้ แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์:(02) 285 8888 โทรสาร:(02) 610 2100  เว็บไซต์ www.bangkokinsurance.comไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.