ฟีนิกซ์ ประกันภัย

ฟีนิกซ์ประกันภัย เดิมชื่อ บริษัท ธนวัฒน์ประกันภัย จำกัด ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการรับประกอบวินาศภัยได้เริ่มดำเนินกิจการเมื่อวันที่ 12 กันยายน 2543 ทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท (ชำระเต็ม) เป็นบริษัทมหาชน ที่มีความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม มีระบบงาน และผลิตภัณฑ์ ตอบสนองตรงใจ ทั้งต่อลูกค้าและคู่ค้า ปรับปรุงโครงสร้างการบริหารงานสำหรับการเตรียมความพร้อมเข้าสู่ระดับสากล และดำเนินการแปรสภาพเข้าสู่มหาชน เมื่อวันที่ 9 มกราคม 2556 โดยใช้ชื่อว่า บริษัท ฟินิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด

ฟีนิกซ์ประกันภัย ให้บริการรับประกันรถยนต์ และประกันแบบอื่นที่ไม่ใช่รถยนต์ ประกันอัคคีภัย, ประกันอัคคีภัยสำหรับตัวอาคาร, ประกันอัคคีภัยสำหรับทรัพย์สิน, ประกันธุรกิจหยุดชะงัก,  ประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยตัวสินค้า, ประกันภัยการขนส่งสินค้าทางทะเล, ประกันภัยขนส่งในประเทศ, ประกันภัยขนส่งระหว่างประเทศ, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันเสี่ยงภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยการค้ำประกันการทำงาน, ประกันการเสี่ยงภัยทุกชนิด, ประกันการโจรกรรม, ประกันสำหรับเงิน, ประกันอิสรภาพ, ประกันภัยการก่อสร้างและติดตั้งเครื่องจักร, ประกันอุบัติเหตุ, ประกันภัยเครื่องคอมพิวเตอร์, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันอิสรภาพ, ประกันภัยขนส่ง, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ

ฟีนิกซ์ประกันภัย เปิดให้บริการสายด่วน แจ้งเคลมตลอด 24 ชม. พร้อมข้อมูล อู่ซ่อมรถ ศูนย์อะไหล่ และสถานพยาบาลในเครือ กรณีมีผู้ได้รับบาดเจ็บ มีบริการรถพยาบาล เพื่อนำส่งโรงพยาบาลที่ใกล้ที่สุด เป็นบริษัทประกันภัยใหม่ทีมีความมั่นคงตามมาตรฐานใหม่ของกรมการประกันภัย กระทรวงพาณิชย์ ปัจจุบันมีทุนจดทะเบียนสูงกว่ามาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท ฟีนิกซ์ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
4-4/1อาคารชโลบล ซ.พระรามเก้า 43 ถ.เสรี 4 แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
Tel. 0-2290-0544  Fax 0-2720-1128-9
www.phoenix-ins.co.th


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.