เอ็มเอสไอจี ประกันภัย

บริษัทประกันวินาศภัย ระดับชั้นนำของเอเชีย ภายใต้การกำกับดูแลของ บริษัทประกันภัย มิตซุย ซุมิโตโม แห่งประเทศญี่ปุ่น ในประเทศไทยมีสาขาและศูนย์ฯทั้งสิ้น 3 สาขาและศูนย์ฯ 8 แห่ง ให้บริการครอบคลุมทั่วประเทศไทย และเริ่มเปลี่ยนมาเป็นบริษัทมหาชนเมื่อเดือนตุลาคม พ.ศ. 2555 บริษัทได้ดำเนินกิจการในประเทศไทยกว่า 120 ปี

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย ให้บริการการประกันภัยครบทั่วทุกด้าน  ธุรกิจประกันวินาศภัย, ธุรกิจประกันชีวิตธุรกิจต่างประเทศธุรกิจสถาบันการเงิน, ประกันภัยมะเร็ง, ธุรกิจเกี่ยวกับการบริหารความเสี่ยงภัย, การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก, ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน, ประกันภัยความซื่อสัตย์ของพนักงาน, ประกันอัคคีภัยสำหรับธุรกิจ, ประกันความเสี่ยงภัยทุกชนิด, ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อมแบบแพคเกจ, ประกันภัยสำหรับเงิน, ประกันภัยการโจรกรรม, ประกันภัยความเสียหายต่อเครื่องคอมพิวเตอร์, ประกันภัยกระจก, ประกันภัยป้ายโฆษณาประกันรถยนต์ชั้น 1 , ประกันรถยนต์ชั้น 2ประกันรถยนต์ชั้น 3, ประกันภัยรถยนต์ 2 +, ประกันภัยรถยนต์ 3+ประกันภัยเสริม, ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แบบรายปี, ประกันภัยการเดินทางต่างประเทศ แบบรายเที่ยว และอีกหลากหลายรูปแบบการประกันภัย

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย ยังส่งมอบหลักประกันความปลอดภัยและความมั่นคง ด้วยธุรกิจการบริการด้านประกันภัยและบริการทางการเงินผ่านเครือข่ายพร้อมกันทั่วโลก มุ่งเน้นลูกค้า มุ่งมั่นทุกเวลา พร้อมที่จะส่งมอบหลักประกันความมั่นคงให้กับลูกค้า มีคุณธรรม ดำเนินธุรกิจด้วยความจริงใจ เป็นธรรม และเที่ยงตรง เป็นมืออาชีพ ทุ่มเทอย่างต่อเนื่องในการพัฒนาทักษะและความเชี่ยวชาญ  พร้อมทั้งมีระบบการรับประกัน และการจ่ายเคลมและด้านบริการลูกค้าอย่างเป็นระบบ ซึ่งเอ็มเอสไอจี ประกันภัย  ได้ปรับปรุงพัฒนาระบบการบริการและดูแลลูกค้า ให้ดียิ่งขึ้น โดย ให้ความเป็นธรรมกับลูกค้าและเบี้ยประกันภัยที่คุ้มค่า

เอ็มเอสไอจี ประกันภัย มีสาขาทั้งหมด 15 สาขา อู่ซ่อมรถ 527 อู่ ประกันภัยรถยนต์ซึ่งเป็นประกันภัยภาคสมัครใจ ที่ให้ความคุ้มครองที่ครอบคลุม และตรงความต้องการของคุณ ที่สามารถเลือกได้

ข้อมูลจาก บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 1908 อาคาร เอ็ม เอส ไอ จี ถนนเพชรบุรีตัดใหม่ แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
การเดินทางโดยรถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟฟ้ามหานคร (MRT) : สถานีเพชรบุรี ทางออกที่ 1 จากสถานีอีกประมาณ 900 เมตร ถึงอาคารเอ็ม เอส ไอ จี (ตรงข้ามกับสุกี้เรือนเพชร)
ศูนย์บริการลูกค้า เอ็ม เอส ไอ จี  02-788-8888

ติดต่อสอบถามผ่านเว็บ  https://www.msig-thai.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.