ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย

บริษัทรับประกันวินาศภัย ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย  เป็นบริษัทประกันวินาศภัย เพื่อชาวสหกรณ์และประชาชนทั่วไป ปฏิบัติงานด้วยปณิธานและความมุ่งมั่นที่จะพัฒนาความมั่นคงทางการเงินและปกป้องการเสี่ยงภัยในทรัพย์สินของสมาชิกสหกรณ์ทั่วประเทศ ดร.ศุภชัย ศรีศุภอักษร และทีมงานบริหาร ได้เข้ามาบริหารใน บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เมื่อเดือน มกราคม 2552 โดยที่มีทุนจดทะเบียน 505 ล้านบาท เป็นการชำระแบบเต็มจำนวน 

ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย  บริษัทประกันภัยให้ความคุ้มครองในการรับประกันวินาศภัยหลายชนิด คือ การประกันภัยรถยนต์ทั้งภาคบังคับ, การประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ, การประกันอัคคีภัย, การประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันภัยสุขภาพ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันภัยทรัพย์สิน, การประกันภัยทางทะเล, ประกันภัยขนส่ง และอีกหลากหลายประกันภัย


ปณิธานที่ต้องการสร้างสรรค์สังคมไทยให้มีคุณภาพ เน้นการบริหารอย่างเที่ยงธรรม ซื่อสัตย์ รักษาสิทธิประโยชน์ สนับสนุนการประกันภัยได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

โดยในปัจจุบันหลายคนคงได้ทราบข่าวเกี่ยวกับ ปัญหาการทุจริตสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนคลองจั่นวงเงินกว่า 1.2 หมื่นล้านบาทลุกลามเป็นลูกโซ่ ส่งผลกับบริษัทประกันภัยในเครือ 2 บริษัท  บมจ.สหประกันชีวิต และบมจ. ยูเนี่ยนอินเตอร์ประกันภัย  คปภ. ได้สั่งหยุดรับประกันชั่วคราวอยู่เพราะทำผิดข้อกฎหมายหลายกระทงโดยให้เวลาแก้ไข วันที่ 17 ก.ค. 2557 ให้เพิกถอนใบอนุญาตประกอบธุรกิจประกันวินาศภัย ของบริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย ในระหว่างการหยุดรับประกันวินาศภัยเป็นการชั่วคราว สามารถให้บริการแก่ผู้เอาประกันภัยรายเดิมได้ตามปกติ เช่น การจ่ายค่าสินไหมทดแทน แต่ไม่สามารถขายกรมธรรม์ประกันภัยรายใหม่ได้

ข้อมูลจาก บริษัท ยูเนี่ยนอินเตอร์ ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ที่อยู่ 411 อาคาร U Tower ชั้น 1,6,7 ถนนศรีนครินทร์ แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพฯ 10250


โทรศัพท์  02-7308399


ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.