บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยประกันภัย ถือกำเนิดขึ้นจากพระราชดำริของ สมเด็จพระพันวัสสาอัยยิกาเจ้าสมเด็จย่าของ  พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช  เล็งเห็นว่าควรจัดตั้งบริษัทประกันภัยของคนไทยขึ้น  เพื่อให้ ความช่วยเหลือบรรเทาความดือดร้อนให้แก่คนไทย และเพื่อ    ให้เงินทองหมุนเวียนสร้างประโยชน์ให้แก่คนไทย  ได้เริ่มต้นทำงานตามวิสัยทัศน์ของบริษัท โดยที่เราจะเป็นบริษัทประกันภัยที่ลูกค้าให้ความไว้วางใจมากที่สุดและมุ่งมั่นพัฒนาสินค้าและบริการที่มีคุณภาพ ควบคู่กับการพัฒนาพนักงานให้มีความรู้และจริยธรรม รวมถึงกระบวนการปฏิบัติงานที่ดีเลิศ เพื่อตอบสนองความพึงพอใจของลูกค้า และสร้างความมั่นคงทางการเงินของบริษัท   ในวันที่ 10 มกราคม พ.ศ.2481 ภายใต้ชื่อ บริษัท สยามประกันภัย จำกัดดำเนินธุรกิจรับประกันวินาศภัยทุกชนิดนับ   เป็นบริษัทประกันภัยบริษัทแรกที่ใหญ่ที่สุดในขณะนั้น  ปัจจุบัน บริษัท ไทยประกันภัย มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่ อาคารไทยประกันภัย เลขที่ 34/3 ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต  เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร และมีสาขา 13 แห่งในจังหวัด ระยอง ชลบุรี ขอนแก่น นครราชสีมา เชียงใหม่ พิษณุโลก นครปฐม  อุดรธานี นครสวรรค์ หาดใหญ่  สุราษฏร์ธานี ภูเก็ต และอยุธยา

ผลิตภัณฑ์ไทยประกันภัย มีทั้งผลิตภัณฑ์สำหรับบุคคล เป็นประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 1 จ่ายน้อยกว่าคุ้มครองมากกว่า ประกันภัยรถยนต์ที่ครอบคลุมและคุ้มครองอย่างเหนือระดับ สูงสุดถึง 2,500,000 บาท, ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 2 จ่ายน้อยกว่าคุ้มครองมากกว่า ด้วยราคาเดียว ประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองให้คุณอุ่นใจ ด้วยทุนประกันภัยที่ให้เลือกแบบที่สบายใจถึง 3 ทุน คุ้มครองรถชน อุ่นใจทั้งคุณและคู่กรณี, ประกันภัยรถยนต์ประเภทที่ 3 จ่ายน้อยกว่าคุ้มครองมากกว่า ด้วยราคาเดียว เป็นประกันภัยรถยนต์ที่คุ้มครองให้คุณสบายใจ, ประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, พี่ช้างคืนเงิน ขับดี 3 ปี รับเงินคืน ครึ่งหนึ่ง ขับรถดี ไม่ชน ไม่เคลมครบ 3 ปี คืนเงินให้ครึ่งหนึ่งของเบี้ยทั้งหมด และจ่ายเบี้ยประกัดลดทุกปี, ผลิตภัณฑ์สำหรับองค์กร จะมี ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อย (SME INSURANCE) จ่ายน้อยกว่า คุ้มครองมากกว่า ประกันภัยสำหรับธุรกิจรายย่อยคุ้มครองภัยจากอุบัติเหตุภายนอก พร้อมมอบความคุ้มครองอุทกภัยที่ให้คุณมั่นใจว่าธุรกิจจะเติบโตอย่างมั่นคง

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน) มีทั้งหมด 57 อู่  สามารถติดต่อขอข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไทยประกันภัย ที่พร้อมสร้างความพึงพอใจและยังประโยชน์ให้แก่ลูกค้า คู่ค้า ผู้ถือหุ้น พนักงาน สังคมอย่างเหมาะสม

ที่อยู่บริษัท 34/3 อาคารไทยประกันภัย ซอยหลังสวน ถนนเพลินจิต แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10330 
โทรศัพท์. 0-2613-0100
โทรสาร. 0-2652-2870-2
อีเมล์ : tic@thaiins.com
เว็บไซต์บริษัท : www.thaiins.com

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.