บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) ผู้นำตลาดด้านประกันสุขภาพ ของประเทศไทยที่ส่วนแบ่งการตลาดสูงสุดเป็นอันดับสอง ของกลุ่มบริษัทประกันวินาศภัย บริษัทเป็นผู้ให้บริการด้านการประกันสุขภาพที่มีประสบการณ์เชี่ยวชาญนานกว่า 30 ปี ด้วยฐานะการเงินที่มั่นคง การให้บริการที่มีคุณภาพอย่างต่อเนื่อง บุคคลากรมืออาชีพของบริษัทพร้อมเสมอที่จะให้บริการเพื่อความพึงพอใจสูงสุดของลูกค้า และตั้งมั่นในนโยบายการบริหารจัดการ ที่เน้นชื่อสัตย์ โปร่งใส และเป็นธรรม

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มุ่งสู่การเป็นหนึ่งในบริษัทประกันสุขภาพที่ดีในประเทศ และพันธกิจที่จะให้หลักประกันความมั่นคงแก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อลดความเสี่ยงทางการเงินที่อาจเกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยจากการได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) ได้มีการเตรียมแผนคุ้มครองการประกันสุขภาพที่หลากหลายครอบคลุมค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาลในรูปแบบต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นได้ในยามที่คุณได้รับบาดเจ็บหรือเจ็บป่วยด้วยเบี้ยประกันภัยที่เหมาะสม ที่คุณสามารถเลือกซื้อได้ตามงบประมาณที่ตั้งไว้เพื่อให้คุณสบายใจ ยามที่คุณไม่สบายกาย บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด(มหาชน) เป็นบริษัทในกลุ่มไทยประกันชีวิต บริษัทประกันชีวิตที่ใหญ่ที่สุดของคนไทยที่ได้รับความไว้วางใจจากผู้ถือกรมธรรม์กว่า3 ล้านราย จากเครือข่ายตัวแทนประกันชีวิต มืออาชีพกว่า 20,000 คน และสาขากว่า 250 แห่ง คลอบคลุมทุกพื้นที่ทั่วประเทศไทย ให้บริการคลอบคลุมทุกประเภทของการประกันชีวิต การประกันวินาศภัย และประกันสุขภาพ ด้วยมูลค่าทรัพย์สินกว่า 100,000 ล้านบาทและได้รับการจัดอันดับความมั่นคงทางการเงินระดับ A- จากสถาบัน Standard & Poor’s

บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน) มีบริษัทในเครืออยู่หลายบริษัททั้ง บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน), บริษัท ไพบูลย์ประกันภัย จำกัด, บมจ. ธนาคารไทยเครดิตเพื่อรายย่อย, บริษัท ไทยคาร์ดิฟ ประกันชีวิต จำกัด, บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)  มีผลิตภัณฑ์ประกันสุขภาพ หลากหลายแบบทั้ง ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคลแบบพิเศษ, ประกันภัยสุขภาพรักษาการบาดเจ็บ หรือการเจ็บป่วยที่มีค่าใช้จ่ายสูง, ประกันภัยสุขภาพและอุบัติเหตุส่วนบุคคล, ประกันชดเชยรายได้ระหว่างรักษาตัวในโรงพยาบาล, ประกันโรคมะเร็ง, ประกันภัยสุขภาพแบบกลุ่ม หรือองค์กรขนาดเล็ก, ประกันภัยอุบัติเหตุและสุขภาพระหว่างการเดินทาง

การทำประกันสุขภาพเป็นสิ่งที่ดี สามารถสมัครทำประกันสุขภาพได้สะดวก เพียงกรอกใบคำขอเอาประกันภัย พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชน หรือสำเนาหนังสือเดินทาง ในกรณีที่เป็นชาวต่างชาติ และส่งแฟกซ์มาที่ 02-642-3130 หรือสมัครออนไลน์ ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง, ไม่ต้องตรวจสุขภาพประกอบการสมัครทำประกัน เพียงแต่แถลงประวัติสุขภาพตามข้อเท็จจริงในใบคำขอเอาประกันภัย, สมัครทำประกันสุขภาพอย่างเดียวได้ โดยไม่ต้องสมัครประกันชีวิตร่วมด้วย


บริษัท ไทยประกันสุขภาพ จำกัด (มหาชน)
เลขที่ 121/89 อาคารอาร์.เอส ทาวเวอร์ ชั้น 31 ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง  เขตดินแดง กทม.10310
โทรศัพท์
. 0-2642-3100    แฟกซ์  0-2642-3131

เว็บไซต์ www.thaihealth.co.th 
อีเมล์
info@thaihealth.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.