บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด

ในปี พ.ศ. 2490 บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัดเป็นยุคแรกเริ่มของธุรกิจประกันภัยในประเทศไทย มีการจัดตั้งสถาบันประกันภัยหลายบริษัท และ "ไทยพัฒนาประกันภัย" ก็เป็นอีกหนึ่งบริษัทที่ถือกำเนิดขึ้นในยุคบุกเบิกนี้ จนในปัจจุบัน บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นบริษัทที่ประกอบการประกันวินาศภัยในประเทศไทย และเป็นสมาชิกของสมาคมประกันวินาศโดยรับนโยบายการบริการที่ดีตลอดมากว่า 70 ปี และมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง บริษัทฯได้ดำเนินการแปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนจำกัด เมื่อวันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2555 ด้วยเงินทุนจดทะเบียน 234,000,000 บาท มีสำนักงานใหญ่ตั้งอยู่บนถนนสุขุมวิท 4 หรือถนนนานาใต้ พร้อมด้วยมากกว่า 35 สาขา ครอบคลุมทั่วประเทศ ตามนโยบาย "บริการเป็นมาตรฐานหนึ่งเดียวทั่วประเทศ" บริษัทฯจะทำหน้าที่เป็นที่ปรึกษาในการแก้ปัญหา ด้วยความรวดเร็ว ถูกต้อง และเป็นธรรม ในการจ่ายค่าสินไหม

บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย มากกว่า 35 สาขาทั่วประเทศ รวมถึงพนักงาน 200 กว่าคน พร้อมที่จะดูแลคุณทุกที่ทุกเวลา มากกว่า 170 อู่รถยนต์ที่อยู่ในเครือของเราทั่วประเทศ

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยพัฒนาประกันภัย ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2, ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 2+/ 3+, , ประกันภัยรถยนต์ ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์  พ.ร.บ., ประกันภัยรถยนต์ครบวงจร เลือกคุ้มครองให้หมาะกับการใช้รถในราคาพิเศษ การเคลมที่มีประสิทธิภาพ บริการ 24 ชั่วโมงทั่วประเทศ ประกันอัคคีภัย BASIC HOUSE, ประกันอัคคีภัย PLUS HOUSE, ประกันอัคคีภัย เหตุจะเกิดจากไฟไหม้ น้ำท่วม ลม พายุ การโจรกรรม คุ้มครองทั้งบ้านและทรัพย์สิน, ประกันภัยทางทะเลเเละขนส่ง นำเข้าและส่งออกสินค้า สินค้าต้องอยู่ในความดูแลตลอดเส้นทางการขนส่ง,  ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล แผนค่ารักษาพยาบาลการอุบัติเหตุส่วนบุคคลเพื่อความมั่นคงทางดารเงินเวลาคุณเจ็บป่วย, ประกันภัยอิสรภาพ, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด, ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก การประกันภัยผู้โดยสารเรือโดยสาร การประกันภัยก่อสร้าง การประกันภัยเดินทางเป็นหมู่คณะ พร้อมบริการอีกหลายอย่าง บริการช่วยเหลือฉุกเฉินรถเสีย 24 ชม.

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ บริษัท ไทยพัฒนาประกันภัย จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
ที่อยู่บริษัท 34 ซอย สุขุมวิท 4 (นานาใต้) ถ.สุขุมวิท เขตคลองเตย แขวงคลองเตย กทม. 10110โทรศัพท์ : 02-253-4141, 02-253-4343โทรสาร : 02-253-0550, 02-253-0606อีเมล์ : info@thaipat.co.th
เว็บไซต์ : http://www.thaipat.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.