ประกันภัย ข้าราชการ

ประกันแบบกลุ่มสำหรับข้าราชการและพนักงาน SME ห้คุณเบาใจกับความคุ้มครองหลากหลายรูปแบบ ข้าราชการทั่วประเทศนับล้านคนที่รับสวัสดิการจากรัฐในปัจจุบัน โดยกรมบัญชีกลางได้เปิดเผยตัวเลขว่า รัฐได้จ่ายเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลให้ข้าราชการเพิ่มขึ้นทุกปี และคาดว่าน่าจะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ จนในที่สุด รัฐอาจไม่มีเงินจ่ายอีกต่อไป เรื่องหลักที่ภาคเอกชนจะพิจารณารับหรือไม่รับประกันสุขภาพข้าราชการคืออัตราความเสี่ยงภัย เหมือนดังเช่นประกันสุขภาพที่อยู่ในรูปแบบประกันหมู่ แต่ขอบเขตความรับผิดชอบของบริษัทจะกว้างไกลแค่ไหนคงอยู่ที่เงื่อนไขข้อตกลงกับภาครัฐ หรือกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง

สวัสดิการข้าราชการ คือ ใครที่รับราชการ มีสิทธิ์เบิกค่ารักษาพยาบาลของรพ.รัฐได้ฟรี รวมถึง กรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง เป็นผู้ดูแล การทำประกันภัย ข้าราชการในยุคปัจจุบัน จึงเป็นเรื่องสำคัญในการซื้อความอุ่นใจ ในการดำรงชีวิต การประกันภัยสุขภาพข้าราชการจึงน่าจะเป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับระบบสวัสดิการข้าราชการในอนาคต ประกันภัยข้าราชการมีอยู่หลายแบบ กับหลายบริษัทประกันภัยที่รองรับ เพื่ออุ่นใจของครอบครัว เป็นแบบประกันที่สอดคล้องกับความต้องการที่แท้จริงของครอบครัว และเป็นส่วนสำคัญในการสร้างความอุ่นใจให้ครอบครัวได้ ระยะเวลาความคุ้มครอง มีทั้งแบบระบุเป็นปี ไปจนถึงตลอดชีพ

และในปัจจุบันเท่าที่เราทราบกันอยู่แล้วว่าข้าราชการจะมี ระบบการออมเพื่อการเกษียณ หรือระบบบำนาญ ที่เราเรียกกันคุ้นหู คือ ระบบการจัดการเพื่อจ่ายเงิน สำหรับวัยที่มีอายุมากขึ้นไม่ต้องทำงานแล้ว ที่เรียกว่า วัยเกษียณ ให้กับผู้มีสิทธิรับเงินเมื่อครบอายุเกษียณ และมีวัตถุประสงค์อย่างชัดเจนมากขึ้น เพื่อสร้างความมั่นคงทางด้านรายได้ให้แก่ผู้สูงอายุหลังเกษียณแล้ว เพื่อไม่ให้มีมาตรฐานการดำรงชีพที่ตกต่ำเมื่อเข้าสู่ภาวะที่ไม่มีรายได้จากการทำงาน นอกจากนี้ยังอาจรวมถึงการจัดสิทธิประโยชน์อื่นเพิ่มเติมด้วย เช่น เงินช่วยเหลือกรณีทุพลภาพ เจ็บป่วย และเงินช่วยเหลือทายาทในกรณีผู้มีสิทธิรับบำนาญเสียชีวิต เป็นต้น

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.