บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด

สยามซิตี้ประกันภัย  เดิมชื่อว่า บริษัท คลังสินค้าแม่น้ำประกันภัย จำกัด ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2491 โดยมีผู้ก่อตั้ง รวม 7 ท่าน นำโดยเจ้าพระยาโทณวณิกมนตรี (วิสุทธิ์ โทณวณิก) สำนักงานตั้งอยู่เลขที่ 1-3 หัวมุมถนนราชวงศ์ เขตสัมพันธ์วงศ์ เริ่มต้นด้วยเงินทุนจดทะเบียนประกันภัย 2 ล้านบาท วัตถุประสงค์ในการก่อตั้ง คือ การประกอบธุรกิจประกันวินาศภัยทุกประเภทรวมทั้งการรับประกันภัยต่อและการเอาประกันภัยต่อ และในวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2491 บริษัทได้เริ่มรับประกันอัคคีภัยเป็นครั้งแรก ตามด้วยเพิ่มเงินทุนมากขึ้นเรื่อยๆ วันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2547 บริษัทได้เปลี่ยนโลโก้และชื่อบริษัทเป็น บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) เป็นทางเลือกใหม่ของการประกันภัยรายย่อยที่ให้บริการอย่างครบวงจรและเป็นที่พึงพอใจแก่ลูกค้า ด้วยสำนึกความรับผิดชอบต่อสังคม ดำเนินธุรกิจประกันวินาศภัยมาเป็นเวลากว่าครึ่งศตวรรษ และเติบโตอย่างต่อเนื่องทุกปี ทั้งนี้ โดยการสนับสนุนที่ดีจากกลุ่มลูกค้าและผู้ถือหุ้น โดยบริษัทพร้อมที่จะก้าวต่อไปข้างหน้า และพัฒนาธุรกิจของบริษัทให้มีศักยภาพและมาตรฐานเป็นที่ยอมรับของกลุ่มลูกค้า และผู้ถือหุ้นและในกลุ่มสมาชิกบริษัทประกันวินาศภัยด้วยกัน บริษัทมีความมุ่งมั่นที่จะให้สร้างการบริการที่ดีให้แก่ลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจมากที่สุด

ผลิตภัณฑ์ สยามซิตี้ประกันภัย ประกันภัยคุ้มครองความสามารถในการประกอบอาชีพ, ประกันภัยภาคธุรกิจ คุ้มครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เช่น อาคาร สำนักงาน ร้านค้า เฟอร์นิเจอร์ เครื่องใช้สำนักงาน สต็อกสินค้า,ประกันภัยอิสรภาพ, ประกันภัยคุ้มครองความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยธุรกิจมั่นใจ, ประกันรถยนต์ Siam Rotyon Class 3/Siam Rotyon 3 Plus/Siam Rotyon 2 Plus/ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ พ.ร.บ., ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล Siam Health Plus/Siam PA/Unseen PA/Siam Micro Insurance PA200/Micro Insurance เทศกาลสุขใจ/Micro Insurance Plus PA365, ประกันอุบัติเหตุการเดินทาง, ประกันอัคคีภัย Siam Fire, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันสุขภาพ, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด Siam Cancer/ Siam Miscellaneous ยังไม่หมดเพียงเท่านี้ ทางสยามซิตี้ประกันภัย มีประกันภัยนักเรียน เราดูแลตั้งแต่เด็กอนุบาล ประถมศึกษา มหาวิทยาลัย ดูแลให้ความคุ้มครองทั้งที่เป็นกิจกรรมภายในโรงเรียน ไปทัศนศึกษาและคุ้มครองอุบัติเหตุทั่วโลก ผลิตภัณฑ์ที่ขายจะเป็นประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล หรือที่รู้จักกันในชื่อของ PA (Personal Accident) เป็นหลัก

เพื่อให้ทันกับยุคสมัยที่เปลี่ยนแปลง สยามซิตี้ประกันภัย  มีแอพพลิเคชั่นช่วยในการรับแจ้งเหตุ เพียงแค่ลูกค้าดาวน์โหลดแอพพลิเคชั่นและลงทะเบียนเท่านั้น สามารถกดปุ่มขอความช่วยเหลือได้ในเวลาเกิดอุบัติเหตุ โดยจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อกลับมาหาลูกค้า และอีกกรณีคือการแจ้งเคลมด้วยตัวเอง มีเป้าหมายในอีก 5 ปีข้างหน้า คือ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน) วางแผนไว้ว่า ส่วนของ PA จะขึ้นเป็น TOP 5 ของอุตสาหกรรมประกันภัย

ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด (มหาชน)

เลขที่ 44/1 อาคารรุ่งโรจน์ธนกุล ชั้น 12 ถนนรัชดาภิเษก แขวงห้วยขวาง เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 10310
โทรศัพท์
02-202-9500,02-760-9500 โทรสาร 02-202-9555 
สายด่วนอุบัติเหตุ :
02-202-9500,02-760-9500
เว็บไซต์
www.scil.co.th
 อีเมล์
siamcityinsurance@scil.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.