บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด

ทาง บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) ก่อตั้งเมื่อวันที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2491 และในวันที่ 4 ตุลาคม ปีเดียวกัน ได้รับใบอนุญาต ประกอบธุรกิจประกันภัย ได้เปิดพิธีอย่าง เป็นทางการ เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2492 และได้ดำเนินธุรกิจจนถึงปัจจุบัน เป็นเวลา 62 ปี รับประกันภัยอัคคีภัย ภัยทางทะเล และประกันภัย เบ็ดเตล็ด ด้วยทุนจดทะเบียน 60,000,000 บาท

ผลิตภัณฑ์ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย)  มีหลากหลายผลิตภัณฑ์ เช่น ประกันอัคคีภัย เป็นการประกันวินาศภัยประเภทหนึ่งที่มีบทบาท รับผิดชอบต่อสังคมทางด้านเศรษฐกิจ ต่อมนุษย์โดยส่วนรวมและ บุคคล ให้ความคุ้มครองทรัพย์สินต่างๆ ของผู้เอาประกันภัยไม่ว่าจะเป็น สังหาริมทรัพย์ หรือ อสังหาริมทรัพย์ ทรัพย์สินที่มีรูปร่างและไม่มีรูปร่าง, ประกันภัยการขนส่งสินค้าทั้งในประเทศและระหว่างประเทศ คุ้มครองทั้งการขนส่งทางเรือ ทางเครื่องบิน ทางรถยนต์ และทางรถไฟ, ประกันภัยเบ็ดเตล็ด คุ้มครองหลากหลายประเภท เพื่อตอบสนองต่อความต้องการของลูกค้าหรือประเภทธุรกิจ ภายใต้สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคมที่เปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่อง หลากหลายประกันภัยคุ้มครองอยู่ในหมวดหมู่นี้ การประกันภัยอุบัติเหตุส่วนบุคคล, การประกันภัยอุบัติเหตุระหว่างการเดินทาง, การประกันภัยผู้ขับขี่และผู้โดยสารไม่ระบุชื่อ, การประกันภัยสำหรับผู้เล่นกอล์ฟ, การประกันภัยค่าตอบแทนแรงงาน, การประกันภัยความซื่อสัตย์ของลูกจ้าง, การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิด, การประกันภัยโจรกรรม, การประกันภัยสำหรับเงิน, การประกันภัยสำหรับกระจก, การประกันภัยสำหรับป้ายโฆษณา, การประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดในการติดตั้ง, การประกันภัยการเสี่ยงภัยทุกชนิดของผู้รับเหมา, การประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อีเล็คทรอนิค, การประกันภัยหม้อกำเนิดไอน้ำ และถังอัดความดัน, การประกันภัยเครื่องจักรหยุดชะงัก การประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก

จากที่หาข้อมูลเพิ่มเติม จากแหล่งข่าว ได้กล่าวว่า อีกสาเหตุที่ทำให้ผู้ถือหุ้น หรือเจ้าของบริษัทประกันภัยโดยเฉพาะขนาดเล็กและกลาง หลายแห่งตัดสินใจขายในช่วงนี้ เป็นผลมาจาก พ.ร.บ.ประกันวินาศภัย ฉบับใหม่ที่คาดว่าจะออกมามีผลบังคับใช้ในปีนี้ ที่มีการกำหนดระดับเงินกองทุนขั้นต่ำที่บริษัทประกันภัยต้องดำรงไว้ตลอดช่วงการประกอบธุรกิจเข้มข้นมากกว่าเดิม เพราะนอกจากจะเพิ่มเงินกองทุนขั้นต่ำอาจจะเป็น 300 ล้านบาท หรือ 500 ล้านบาท ซึ่งหมายถึงบริษัทประกันที่มีเงินกองทุนต่ำกว่าเกณฑ์ต้องเพิ่มทุนขนานใหญ่เพื่อให้ได้ตามเกณฑ์ใหม่แล้ว  ทางบริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด ของธนาคารนครหลวงไทย และกลุ่มทุนไต้หวันที่ต้องการขาย สาเหตุหลักเนื่องจาก แบงก์มีบริษัทประกันภัยในเครืออีกหลายแห่งคือ บริษัท สยามซิตี้ประกันภัย จำกัด ซึ่งเป็นแบรนด์ที่ติดตลาด และขยายธุรกิจได้หวือหวามากกว่า อีกสาเหตุหนึ่งเนื่องจากหลักเกณฑ์ของทางธนาคารแห่งประเทศไทย (ธปท.) ที่กำหนดว่า หากธนาคารที่ถือหุ้นในธุรกิจอื่นเกิน 10% ต้องขออนุญาตจากแบงก์ชาติเป็นรายกรณีไป และการอนุญาตแต่ละครั้งจะให้ไม่เกิน 3 ปีเท่านั้น โดยแบงก์ชาติจะเป็นผู้ประเมินสถานการณ์ ในบริษัทนั้นๆ ก่อนอนุญาตให้ลงทุนต่อ ซึ่งกรณีของไชน่าประกันภัยถึงกำหนดที่นครหลวงไทยจะต้องยื่นต่ออายุการลงทุนจึงสบโอกาสขายพอดี

สามารถติดต่อ บริษัทประกันวินาศภัย เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ บริษัท ไชน่าอินชัวรันส์ (ไทย) จำกัด
ที่ตั้งบริษัท 36/68-69 อาคาร พี.เอส. ทาวเวอร์ ชั้น 20 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์. 0-2261-3680-9, 0-2259-3718-9 
แฟกซ์ 0-2261-3690, 0-2259-1402

เว็บไซต์บริษัท  http://www.chinains.co.thไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.