บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งเมื่อวันที่ 31 มกราคม  พ.ศ. 2485 โดยเริ่มจากจอมพล ป. พิบูลสงคราม ซึ่งในขณะนั้นดำรงตำแหน่งเป็นนายกรัฐมนตรี พร้อมทั้งได้พิจารณาเล็งเห็นถึงความสำคัญของการมีบริษัทประกันภัย ที่เป็นของคนไทยจริงๆ จึงให้ดำเนินการจัดตั้งบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัยขึ้นมา เพื่อประกอบธุรกิจประกันชีวิตและธุรกิจประกันวินาศภัย โดยในระยะเริ่มแรกมีหน่วยงานจากภาครัฐบาลและภาคเอกชนเข้าร่วมถือหุ้น ประกอบด้วย สำนักงานทรัพย์สินส่วนพระมหากษัตริย์ กลุ่มธนาคารไทยพาณิชย์ และบริษัท ข้าวไทย จำกัด หลังจากนั้นในปี พ.ศ. 2526 บริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย มีแผนการแยกธุรกิจประกันชีวิตและประกันวินาศภัยออกจากกัน จึงได้ดำเนินการโอนทรัพย์สินและหนี้สินในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกันชีวิตให้กับ บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ต่อมาในปี พ.ศ. 2529 จากบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย ได้ทำการขายหุ้นทั้งหมดที่ถืออยู่ในบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันชีวิต จำกัด ออกไป จึงเหลือแต่การประกอบธุรกิจรับประกันวินาศภัยเพียงอย่างเดียวจนกระทั่งถึงปัจจุบัน 

ผลิตภัณฑ์ของบริษัทไทยเศรษฐกิจประกันภัย มีหลากหลายประกันภัยให้ได้เลือกใช้ ประกันภัยทรัพย์สิน, ประกันภัยวิศวกรรม, ประกันภัยเบ็ดเตล็ดอื่นๆ, ประกันภัยอุบัติเหตุ, ประกันภัยทางทะเลและขนส่ง, ประกันภัยรถยนต์, ประกันภัยโจรกรรม, ประกันภัยสำหรับเงิน, ประกันภัยความรับผิดต่อบุคคลภายนอก, ประกันภัยกอล์ฟ, ประกันภัย Hole In One, ประกันภัยสำหรับกระจก, ประกันภัยเงินทดแทนแรงงาน, ประกันภัยเจ้าบ้านเป็นสุข, ประกันภัยการก่อสร้าง, ประกันภัยการติดตั้งเครื่องจักร, ประกันภัยเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์, ประกันภัยหม้อน้ำ, ประกันภัยเครื่องจักร, ประกันภัยความรับผิดผู้ขนส่ง, ประกันภัยขนส่งภายในประเทศ, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 1, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2+,  ประกันภัยรถยนต์ประเภท 2, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3+, ประกันภัยรถยนต์ประเภท 3, ประกันภัยรถยนต์ภาคบังคับ, ประกันภัยธุรกิจขนาดย่อม SME, ประกันภัยรถจักรยาน เป็นการประกันเพื่อช่วยลดภาระความเสี่ยงภัย สร้างหลักประกันที่มั่นคงให้กับตัวเองและธุรกิจ

บริษัท ไทยเศรษฐกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)

ที่อยู่ 160 อาคารไทยเศรษฐกิจ ถนนสาทรเหนือ
เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทร
0-2630-9055, 0-2630-9111 (อัตโนมัติ 70 คู่สาย)
แฟกซ์ 0-2237-4621, 0-2237-4624
อีเมล์ webmaster@tsi.co.th
เว็บไซต์
http://www.tsi.co.th

ไม่มีความคิดเห็น

ขับเคลื่อนโดย Blogger.